Z पोस्ट

  • तातो डिप जस्ती Z पोस्ट

    तातो डिप जस्ती Z पोस्ट

    Z पोस्ट जस्ती इस्पात पाना द्वारा उत्पादित।यो सामान्यतया क्षेत्र बार को लागी प्रयोग गरिन्छ।मोटाई लम्बाइ 1.5mm 800-3000mm लम्बाइ ग्राहक आवश्यकता पालना गर्न सकिन्छ।