स्पूल संग तार

  • स्पूल संग तार

    स्पूल संग तार

    स्पूलसँगको तार नरम र उज्यालो हुन्छ, कृषि र बगैंचामा टाई तार वा बाइन्डिङ तारको लागि व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ, कलाकृतिको लागि पनि लोकप्रिय।