डिस्पेन्सर संग तार

  • डिस्पेन्सर संग तार

    डिस्पेन्सर संग तार

    डिस्पेन्सरसहितको तारलाई बाइन्डिङ तार वा टाई तार, फेन्सिङ तार, बगैंचा र आँगनमा बाइन्डिङको रूपमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।