यू तार

  • यू तार

    यू तार

    U तार राम्रो गुणस्तरको कम कार्बन स्टिलबाट बनाइन्छ, बाइन्डिङ सामग्रीको रूपमा निर्माणमा प्रयोग गरिन्छ।