सानो कुण्डल तार 330g

  • सानो कुण्डल तार 330g

    सानो कुण्डल तार 330g

    सानो कुण्डली तार 330g व्यापक रूपमा बाइन्डिंग तार वा टाई तार, फेंसिंग तार, बगैंचा र यार्डमा बाइन्डिङ रूपमा निर्माणमा प्रयोग गरिन्छ।