सुरक्षा प्यानल बार

 • सुरक्षा बार

  सुरक्षा बार

  सुरक्षा बाड़ सुरक्षा प्यानल

  सतह: पाउडर कोटिंग

  खोल्ने: 76.2mm × 12.7mm

  उचाइ: 1200mm-4000mm

  लम्बाइ: 2200mm, 2500mm वा तपाईको आवश्यकता अनुसार।

  प्याकेज: काठको प्यालेट वा अनुरोध रूपमा।