लूप टाई तार

  • लूप टाई तार

    लूप टाई तार

    लूप टाई तारहरू राम्रो गुणस्तरको कम कार्बन स्टिलद्वारा बनाइन्छ, निर्माणमा बाइन्डिङ सामग्री वा अन्य तरिकाहरू जस्तै बलिङ तारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।