हुकहरू

  • झुण्डिएका हुकहरू

    झुण्डिएका हुकहरू

    हामी हुक को विभिन्न शैली उत्पादन र हामी नयाँ डिजाइन बनाउन ग्राहक आवश्यकता पालन गर्न सक्नुहुन्छ।

    जस्ती पाइप द्वारा उत्पादित हुक, व्यास 12mm, 18mm, 20mm, 25mm हुन सक्छ