जस्ती चेनलिंक फेंस

 • जस्ती चेनलिंक फेंस

  जस्ती चेनलिंक फेंस

  जाल:30×30mm, 45×45mm, 50×50mm, 55×55mm, 60×60mm, 65×65mm

  उचाइ: 1.0m-6.0m वा तपाईंको आवश्यकता अनुसार

  प्याकेज: तपाईंको आवश्यकता अनुसार रङ लेबलको साथ प्रत्येक रोल

  त्यसपछि लुज रोल वा बन्डलहरू वा प्यालेटहरू वा कार्टनहरूद्वारा प्याकिंग।