कुना मनका

  • तातो डिप जस्ती कुना मनका

    तातो डिप जस्ती कुना मनका

    YL-AB8002 सामान्य कोण मनका सामग्री: स्टेनलेस स्टील / ग्याल्भानाइज्ड स्टील लम्बाइ: 2.4M, 2.7M, 3.0MW: 45MM, 50MM खोल्ने साइज: 12.5X25MM YL-AB1011 DRYSLENGLESTELGATELTED/SYL2BALTENGLESTEM ,2.7M,3.0MW:20MM B:3MM,5MM YL-AB1015 ड्राई वाल एङ्गल बिड सामग्री:स्टेनलेस स्टिल/गल्भेनाइज्ड स्टिल लम्बाइ:2.4M,2.7M,3.0MW:25MM B:3MM,5MM M1015MM EXMALLED सामग्री: स्टेनलेस स्टील/जस्ती इस्पात लम्बाइ: 2.5MW: 0.6M मोटाई: 0.30MM, 0.35MM, 0.40MM, 0.45MM ...