वायरमेश र फेंस प्यानलका लागि क्लिपहरू

  • वायरमेश र फेंस प्यानलका लागि क्लिपहरू

    वायरमेश र फेंस प्यानलका लागि क्लिपहरू

    Middle metal clamp End plastic clamp 60x40mm,60c60mm Φ38mm,Φ48mm 80x80mm Φ60mm Corner metal clamp Plastic clamp 60x40mm,60c60mm Φ48mm 80x80mm End metal clamp Fixator 60x40mm,60c60mm 40x40mm,40x60mm 80x80mm 60x60mm Middle metal clamp Spider clamp 60x40mm 40×40,40×60, 60x60mm कुना धातु क्ल्याम्प धातु क्ल्याम्प 60x40mm 40×40,40×60,60x60mm मध्य प्लास्टिक क्ल्याम्प धातु क्ल्याम्प 60x40mm, 60x60mm 40x60mm मध्य प्लास्टिक क्ल्याम्प सी...